Podkarpackie Status prawny

Status prawny

Status prawny

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle jest jednostką samorządu oświatowego. Organem prowadzącym Szkołę jest Samorząd Województwa Podkarpackiego. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator Oświaty.

Poprawiony (poniedziałek, 17 grudnia 2018 08:41)

 
Powiaty