Podkarpackie Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

Bilans za 2019 rok - otwórz

Informacja dodatkowa za 2019 rok - część 1 (strony od 1-13) - otwórz, część 2 (strony od 14-26) - otwórz

Rachunek zysków i strat za 2019 rok - otwórz

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019 rok - otwórz


Bilans za 2018 rok - otwórz

Informacja dodatkowa za 2018 rok - otwórz

Rachunek zysków i strat za 2018 rok - otwórz

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018 rok - otwórz

 

 

Poprawiony (wtorek, 12 maja 2020 12:56)

 
Powiaty