Podkarpackie Regulaminy

Regulaminy

W szkole funkcjonują:
  1. Regulamin pracy
  2. Regulamin praktycznej nauki zawodu
  3. Regulamin ZFŚS
  4. Regulamin Rady Pedagogicznej Medycznej Szkoły Policealnej im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle
  5. Regulamin działalności Samorządu Uczniowskiego
  6. Regulamin korzystania z pracoewni szkolnych
  7. Regulamin pełnienia dyżurów przez nauczycieli Medycznej Szkoły Policealnej im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle
  8. Regulamin organizacji wycieczek szkolnych
  9. Regulamin biblioteki szkolnej
Regulaminy dostępne są w szkole w godz. 730 - 1530
 
Powiaty