Podkarpackie Procedury

Procedury

Procedury
  1. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
  2. Procedury postępowania w przypadku zachowań agresywnych, palenia papierosów, posiadania środków psychotropowych, picia alkoholu, zażywania narkotyków i przebywania na terenie szkoły pod wpływem alkoholu i narkotyków.
  3. Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkoły w sytuacjach zagrożenia młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją.

Poprawiony (poniedziałek, 11 stycznia 2010 22:26)

 
Powiaty