Majątek jednostki

Majątek jednostki na 01 stycznia 2010

1.

Środki trwałe
    w tym:
      budynek
      działka

1.508.015,49

1.401.326,43
106.689,06

2.

Pozostałe środki trwałe

664.743,70

3.

Zbiory biblioteczne

49.515,50

4.

Wartości niematerialne i prawne

16.725,89

 

Poprawiony (środa, 17 lutego 2010 14:02)