Podkarpackie Majątek

Majątek jednostki

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle nie ma majątku własnego - jest samorządową jednostką oświatową Województwa Podkarpackiego

Wartość majątku ogółem według stanu na 31 grudnia 2019 roku: 2.435.382,44 zł

  1. Budynek zabytkowy – XVIII w. pałac, położony w Jaśle przy ul. Tadeusza Sroczyńskiego 2 to: 938.856,36 zł
  2. Grunty – działka nr 9/3 położona w Jaśle Obręb 3  Błonie o powierzchni 1.4672 ha 191.932,75 zł
  3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 382.384,17 zł
  4. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 3.344,00 zł
  5. Urządzenia techniczne 18.138,84 zł
  6. Pozostałe środki trwałe 811.710,23 zł (wyposażenie pracowni dydaktycznych i pozostałych pomieszczeń)
  7. Zbiory biblioteczne 67.990,14 zł
  8. Wartości niematerialne i prawne  21.025,95 zł

 

Poprawiony (wtorek, 12 maja 2020 13:16)

 
Powiaty