Adres strony internetowej jest nieaktualny.

 

 

Strona internetowa pod tym adresem 1 marca 2021 roku została usunięta.

Aktualny adres BIP dostępny jest na stronie głównej stronie internetowej jednostki.



Kontakt:
Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle
tel. 13 44 685 71